Temaer i foredrag, undervisning og kurs
 
 
 
   
     

1
 
Samarbeid
 
psykisk helse og rus
 
tilknytnig
 
IVARETAKELSE
   
Psykisk helse og Rus

 

relajsoner
 
tilstede
 
identitet
 
           
Tilstedeværelse og
empatid i psykisk
helsearbeid

 
             
Masteroppgave

"Jakten på kjærligheten -
å bli til i den andres blikk"
 
"Birgit inviterer".

Podcastintervju om
masterooppgaven
 
Fordypningsoppgave

"Reparasjon i relasjon"
 

"Kjærlighet som medisin"

Samtale mellom
psykologspesialist
Trine Kjellmo og
Sebastian Christensen

Kunstner av alle illustrasjoner er laget av min mor, Inger Lise Øia.