Mine oppdragsgivere og steder jeg har undervist

Den norske kirke - LHBT+kursholder
Selvhjelp Norge - "BLI SETT-konferansen
KSM - "Kjærlighet som medisin - og bli sett i psykiatrien" ved flere anledninger i Litteraturhuset og Kulturkirken Jacob
Konfliktrådet,Region Øst
Høyskolen Innlandet, Terningen Arena, ved flere anledninger
(Sykepleie, videreutdanning Psykisk Helsearbeid, videreutdanning Psykisk helse og Rus, Kroppsøvingslærere, Tannpleiere).
Høgskolen i Hamar, musikklærer
ELVIS, Elverum V.G. Skole, helsesekretær
Barnehager; Nordmo, Hernes, Grønnmyra, Tyristubben
Montisorri, Grue
Hanestad og Grue U.skole.
Biblioteket, Elverum
Askøy Kommune
Barnas Stasjon, Blåkors
Barnas Beste
Ko-Rus Øst, Sykehuset Innlandet, fagseminar Klækken, Øyer, Sanner
Fylkesmannen i Akersus
KS Innovasjon og utvikling
NAV Ringsaker
Bufetat Region Øst
Enhet for kultur og fritid, Sykehuset Innlandet
Akershus Univeritetssykhus
Bærum Kommune
Vestre Viken Helseforetak
Borgestadklinikken
Hamar Kommune
Stange Kommune
Lørenskog Kommune
Vestre Viken, Klinikk for Helse og Rus
Lillehammer Helsestasjon
AOF Norge
Modum Bad
LO
Sentralsykehuset i Rogaland
Partner Concern
GlaxoSmithKline
Høgskolen i Ålesund, sykepleierutdanning
AOF Stavanger
Forum for Kreftsykepleiere
Montebello Lillehammer

Tilbakemeldinger fra min lyttere kan du lese her


 
   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322