Foredrag, undervisning og kurs
 
De ulike temaene jeg viser til på siden om foredrag, tilbyr jeg gjennom ulike former for foredrag, forelesninger, undervisning, veiledning, bidrag på fagdager, dagskurs eller som "kurspakke" over flere dager. Fra 1-8 ganger.

Jeg underviser alt fra ulike typer helsepersonell, barnehagepersonale/lærere til høgskoleutdanninger (sykepleie, videreutdanning i psykisk helse/rus, tannpleiere, kroppsøvingslærere, musikklærere etc).
Og ikke minst de traume- og overgrepsutsatte og deres pårørende.

Kontakt 916 49 751 eller sebastianchristensen67@outlook.com om det er av interesse.

   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322