Kraften i sårbarhet

Hvordan kan vi lære å omfavne vår sårbarhet og ufullkommenhet slik at vi kan
engasjere oss i våre liv ut i fra en kilde av autentisitet og verdighet?

Hvordan kan vi dyrke mot, medfølelse og sammenheng slik at vi kan anerkjenne
og innse at vi er nok - at vi er verdig kjærlighet, tilhørighet og glede?

Jeg ser at sårbarhet er et så stort og viktig tema og tar utgangspunkt i hvordan sårbarheten i oss mennesker kommer til uttrykk.
Noen kan oppleve sårbarhet og sårbare livshendelser som uutholdelige, skremmende og angstskapende. Vi bruker mye krefter og energi på å lage "fluktveier" - fremfor å bruke sårbarheten som tilgang og kraft i livet.

Selv har jeg erfart at jo mer jeg har våget å møte sårbarhet i eget liv, jo større tilgang har jeg fått til å erverve nye, gode og selvivaretakende strategier. Som er sunne, konstruktive og utviklende i forhold til evne til tilknytning, opplevelse av kjærlighet, egenverdi og selvaktelse.

Dr. Brené Brown er forskningsprofessor ved University of Huston og har brukt mange år på å forske på sårbarhet, mot, autentisitet og skam. Hun studerer de menneskelige relasjoner - vår evne til å føle empati, tilhørighet og kjærlighet.

Det viser seg at de som omfavner sårbarhet som en positiv kraft og som en naturlig del av livet - på tross at det oppleves ubehagelig og smertefullt - har ervervet seg noen egenskaper som gjør at de mestrer livet på en annen og bedre måte enn
de som fornekter, skjuler og unngår sårbarheten. Hos sistnevnte gruppe er løsningen å døyve livssmerte med alle mulige former for smertelindring. Som f.eks. jobb, medikamenter og rus, mat, fasade, ting og underholdning.
Hun viser gjennom sin mangeårige forskning at skam er en uuttalt samfunnslidelse og medvirkende årsak til mange former for dysfunksjonell atferd.

 
 
   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322