Traumer og traumeforståelse

Som fagperson med arbeid innenfor psykisk helse og rus, og med særlig interesse for
traumer og traumekunnskap, har dette gitt meg en stor kilde til ulik forståelse av hva traumer er og hva som skjer med den traumeutsatte.

Traumeforståelsen er hentet fra ulike fagfelt, som;

  1.        Utviklingspsykologi
  2.        Tilknytningsforsking
  3.        Nevrologisk og nevrobiologisk forsking
  4.        Stressforsking
  5.        Traumeforsking
  6.        Endokrinologisk forsking 
  7.        Psykosomatisk forsking

Alle disse forskingsbidragene supplerer hverandre i en ny forståelse av virkemekanismene bak neurodevelopment. (Utviklingen av hjernen/nervesystemet refererer til prosessene som genererer, former og omformer nervesystemet)

Overskifter på ulike temaer om traumer og traumekunnskap jeg tilbyr:
Hva er traumer?
Traumeforståelse
Traumesensitiv bevissthet
Traumebevisst omsorg (TBO)
Tilknytnings- og relasjonstraumer
Tilstedeværelse og empati i psykisk helsearbeid
Relasjonen med pasienten i psykisk helsearbeid
Ulike former for omsorgssvikt (psykisk, fysisk vold og overgrep)
Seksuelle overgrep/incest
Seksuell skadelig atferd (SSA) hos barn
Kjønns- og seksuell identitet
Ulike former for traumer (grunnleggende og/eller mer i dybden).
Den "tredelte" hjernen
Hva skjer i hjernen under traumatisk stress?
Toleransevinduet
Traumehukommelsen – «å bygge broer"
Hvordan påvirkes forholdet til kroppen? 
Ressurser hos den traumeutsatte
Kroppen som ressurs og «trygt sted»
Grenser
Hvordan påvirkes tankene?
Følelser og hvorfor har vi følelser?
Frykt for/i relasjoner og hvordan håndtere dette
Skyld og skam
Selvhevdelse og gode grenser
Kommunikasjon
Oppmerksomt nærvær 
Sansene vi har
Hvordan kan bruk av kropp og sanser være til hjelp?
Refleksjon som verktøy
Vennlighet mot seg selv
Sansemotoriske,- og reguleringsøvelser til «min verktøykasse»

 
 
   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322