Sorgen i den dysfunksjonelle familien

Avhengighet er en fysisk, psykisk, mental og åndelig sykdom/lidelse og jeg løfter frem dette under mine foredrag. Påvirkningen på den enkelte som har en avhengighetsutfordring er stor. Likeledes konsekvensene for den nære familie. Sorg, tap, atferd, forsvarsmekanismer, sårbarhet og overlevelsesstrategier i den dysfunksjonelle familien er temaer jeg berører. Samtidig legger jeg vekt på å formidle vendepunkter, muligheter for endring og hvordan den enkelte, barnet og familien best mulig kan møtes og hjelpes.

Sorg er smerten vi bærer på etter et tap. Vi opplever alle mange forskjellige former for sorg i løpet av livet. I denne fortellingen formidler jeg noen av sorgens ”ansikter”  sett gjennom en dysfunksjonell familiebakgrunn. Sorgen som barn og pårørende opplever ved fysisk og psykisk sykdom, ved dødsfall, ved rusavhengighet og alkoholisme, om selvmord, tap av selvfølelse, hverdagssorgene, livssmerten i savnet etter det som aldri ble, tvil rundt meningen med livet, om tillitsbrudd, svik og krenkelser, bearbeiding av sorg, om roller og om reaksjoner som oppstår i sorgens kjølvann.

I fortellingen deler jeg av erfaringer i egen oppvekst og berører temaer omkring hvordan jeg både som barn, ungdom og voksen har opplevd familiedysfunksjonaliteten. Videre fokus er i perspektiv av min erfaring og kunnskap som sykepleier og terapeut og prøver belyse hva jeg som profesjonsutøver bør være mer oppmerksom på i møte med foreldre, barn og andre pårørende i vanskelige livssituasjoner.

 
 
   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322