"I vare ord og naken sang, mot dine toners dype klang.
Skapes bilder så du kan se et indre livs historie"

 
 

Følg musikalskefortellinger på
fb


Velkommen

Her kan du finne informasjon om min virksomhet som foredragsholder, som foreleser i undervisning og om de ulike temaer jeg har å tilby. I og med at jeg er sanger og musiker bruker jeg ofte musikk i mine foredrag - derfor kaller jeg det "musikalske fortellinger".
Se mine artistsider og min deltakelse i the Voice- norges beste stemme 2022.

Temaer i form av musikalske fortellinger, undervisnig, foredrag eller kurs er;
 • Traumer og traumeforståelse (les mer her)
 • Tilknytning- og relasjonstraumer
 • Traumebevisst omsorg (TBO) og traumesensitiv bevissthet
 • "Reparasjon i relasjon". (Behandler/pasientrelasjonen)
 • Tilstedeværelse og empati i psykisk helsearbeid
 • Relasjonen med pasienten i psykisk helsearbeid
 • Seksuelle overgrep og seksuell skadelig atferd (SSA)
 • Tilstedeværelse som smertelindring
 • Kjønns- og seksuell identitet
 • Psykisk helse og Rus
 • Kraften i sårbarhet
 • Skam og skyld
 • Sorg og sorgens uttrykk, bearbeidelse og heling
 • Barn som pårørende
 • Rusavhengighet og Medavhengighet
 • Når sykdom rammer
 • Selvmord
 • «Den vanskelige samtalen»
 • Ivaretakese av individet og fellesskapet i organisasjoner og på arbeidsplasse

I foredragene løfter jeg fram disse temaene om hvordan det fysisk, psykisk, mentalt og åndelig uttrykker symptomer og lidelse. Jeg fokuserer på konsekvenser som sorg, tapsopplevelser, atferd, forsvarsmekanismer, sårbarhet og overlevelsesstrategier, men også vendepunktene og mulighetene for bearbeiding, forsoning, endring og mestring. Hvordan kan, hvert enkelt individ møtes mest mulig konstruktivt og ivaretas, for at endring skal være mulig og helningsprosesser settes i gang.

Med mange år bak meg som artist og musikalsk leder i ulike sammenhenger knytter jeg bro mellom det faglige, personlige og musikalske ståsted.

   
      S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322