"I vare ord og naken sang, mot dine toners dype klang.
Skapes bilder så du kan se et indre livs historie"

 
 


Hva er en musikalsk fortelling?

"Musikalske fortellinger" som denne siden i hovedsak forteller om, er en kunstnerisk virksomhet hvor jeg bruker min kunnskap, kompetanse og erfaring til å skape og fremføre musikalske produkter over forskjellige temaer.

Å produsere og fremføre Musikalske Temafortellinger vil si at jeg kommer til en oppdragsgiver for å holde en blanding av foredrag, undervisning eller kurs og konsert, hvor valg av sanger og ord ofte fokuserer på et spesielt tema. Dette gjør jeg ved å løfte frem temaene med musikk som metode, i undervisning, foredrag, kurs, produksjoner og til bestillingsoppdrag.

Mitt mål og ønske ved mine musikalske fortellinger;
Ved bruk av egne tekster, musikk og erfaringer søker jeg å ta med lytteren på en gjenkjennelsesreise innover i egen følelsesverden.

Slik ønsker jeg å være et redskap til å skape refleksjon over eget liv hos lytteren.
Jeg ønsker å nå fram til det enkelte mennesket, fri for sitt ansvar overfor andre enn seg selv og å gi rom og aksept for alle følelser.

Min erfaring er at det å leve i takt med eget følelsesliv kan være smertefullt.
Det koster noe å våge sårbarhet - tørre å være ærlig.

Min overbevisning og erfaring er også at sårbarhet, ærlighet og vågemot - er både forutsetning for - og viktige faktorer for vekst, utvikling og å bygge integritet, troverdighet, helhet og balanse i eget liv.
Fysisk, psykisk, mentalt, eksistensielt og åndelig.

Hvorfor jeg bruker musikk og musikkens verdi.
Min erfaring viser at sang og musikk går mer direkte inn i følelsene enn ordene alene. Musikk kan formidle nærhet og engasjement, humor og sårbarhet - alt etter hvilken situasjon som beskrives. Den kan forsterke budskapet som formidles og gi tilhøreren en mulighet til å hvile i tonene og det som oppstår underveis i en selv. Gjennom musikken kan vi lytte uten å forklare eller forsvare oss. Vi kan være tilstede uten krav og la musikken nå inn til følelsene bak tankene. Ved ord som gir gjenklang, skapes gjenkjennelse av ”de blå tonene” vi alle bærer i oss. Det meste av all sang og musikk jeg bruker, er i hovedsak skrevet og produsert av meg

   
      S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322