Temaer i mine musikalske fotellinger
I foredragene løfter jeg fram temaer om hvordan det fysisk, psykisk, mentalt og åndelig uttrykker symptomer og lidelse. Jeg fokuserer på konsekvenser som sorg, tapsopplevelser, atferd, forsvarsmekanismer, sårbarhet og overlevelsesstrategier, men også vendepunktene og mulighetene for bearbeiding, forsoning, endring og mestring. Hvordan kan, hvert enkelt individ møtes mest mulig konstruktivt og ivaretas, for at endring skal være mulig og helningsprosesser settes i gang.

Med mange år bak meg som artist og musikalsk leder i ulike sammenhenger knytter jeg bro mellom det faglige, personlige og musikalske ståsted.
 • Traumer og traumeforståelse (les mer her)
 • Tilknytning- og relasjonstraumer
 • Traumebevisst omsorg (TBO) og traumesensitiv bevissthet
 • "Reparasjon i relasjon". (Behandler/pasientrelasjonen)
 • Tilstedeværelse og empati i psykisk helsearbeid
 • Relasjonen med pasienten i psykisk helsearbeid
 • Seksuelle overgrep og seksuell skadelig atferd (SSA)
 • Tilstedeværelse som smertelindring
 • Kjønns- og seksuell identitet
 • Psykisk helse og Rus
 • Kraften i sårbarhet
 • Skam og skyld
 • Sorg og sorgens uttrykk, bearbeidelse og heling
 • Barn som pårørende
 • Rusavhengighet og Medavhengighet
 • Når sykdom rammer
 • Selvmord
 • «Den vanskelige samtalen»
 • Ivaretakese av individet og fellesskapet i organisasjoner og på arbeidsplassen
 
 
   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322