...
Nye samarbeid i "Tett på" og "Livstoner"

Sebastian Christensen, Frøydis Grorud og Trond Lien representerer trioen "Livstoner"
- et kunstnerisk samarbeid mellom 3 erfarne og allsidige musikere og komponister bestående av vokalist Sebastian Christensen, saksofonist og fløytist Frøydis Grorud
og pianist Trond Lien.

Sebastian Christensen og Kristin Skaare representerer duoen «Tett på»
«Tett på» er også et kunstnerisk samarbeid mellom Sebastian Christensen og Kristin Skaare, som regnes som en av landets aller mest inderlige og allsidige pianister. 

«I vare ord og sårbar sang,
i våre toners dype klang,
skapes bilder så du kan se,
ditt indre livs historie».


Gjennom ord og toner ønsker vi å skape rom for en opplevelse som inviterer lytteren inn til egne livserfaringer.

Vår erfaring er at musikk i større grad når inn til følelser og til kropp, enn ordene alene. Musikken kan formidle nærhet og engasjement, humor og sårbarhet – alt etter hvilken situasjon som beskrives og formidles. Den kan forsterke budskapet som formidles og gi tilhøreren en mulighet til å hvile i tonene og det som oppstår underveis i en selv. Gjennom musikken lytter vi og behøver ikke å forklare eller forsvare oss. I musikken kan vi være tilstede uten krav.

«Livstoner» og «Tett på» er fylt med instrumental musikk og musikk med livsnære tekster - tonesatt, akkompagnert og fremført av dyktige musikere med inderlig innlevelse og formidling.

Vi ønsker

på en ærlig, åpen og nærværende måte å formidle våre erfaringer fra egne liv, og håper det kan gi gjenklang i lytternes egne livsreiser. 

Sjangere:

Fra blues til klassisk og salmer– og alt i mellom.

Repertoar:
I «Livstoner» og «Tett på» presenterer vi egenkomponert musikk, instrumentalt eller med tekster til. Vi tolker kjente låter – alt arrangert ut i fra vårt musikalske utrykk og egenskaper som formidlere gjennom våre instrumenter.

Musikalsk preg:
Spennvidde i sjangere, musikalsk overskudd, lekent samspill, improvisasjon og tilstedeværelse i formidlingen.

Tematisk innhold:
Gjennom ord og toner formidler vi fortellinger og assosiasjoner om livsnære tema og allmennmenneskelige livserfaringer. Det kan være om tilknytning og kjærlighet, om opplevelse av tap og sorg, om lengsel, krenkelser og svik, om å ha verdi og egenverd, om utenforskap og ensomhet, om livsglede og lek og om tro og tvil.  

Kontakt oss gjerne
Tlf: 916 497 51               e-post: sebastianchristensen67@outlook.com

   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322