"I vare ord og naken sang, mot dine toners dype klang.
Skapes bilder så du kan se et indre livs historie"

 
 


Velkommen

Her kan du finne informasjon om min virksomhet som foredragsholder og hvilke temaer jeg har å tilby. I og med at jeg er sanger og musiker bruker jeg musikk i mine foredrag - derfor kaller jeg det "musikalske fortellinger"

Jeg er utdannet sykepleier og avhengighetsterapeut. De seneste årene har jeg fordypet meg i avhengighetsproblematikk og holder foredrag innenfor følgende temaer:

  • Avhengighet som lidelse
  • Aavhengighetsatferd, hvordan kommer den til uttrykk -personlighetsforståelse og sårbarhet
  • Den avhengige og deres familier - dysfunksjonaliteten som oppstår  
  • Det sårbare barnet – tilknytning. Barnet som pårørende og begrepet medavhengighet

I foredragene løfter jeg fram avhengighet som fysisk, psykisk, mental og åndelig sykdom/lidelse. Jeg fokuserer på konsekvenser som sorg, tapsopplevelser, atferd, forsvarsmekanismer, sårbarhet og overlevelsesstrategier i den dysfunksjonelle familien, men også vendepunktene og mulighetene for forsoning og endring. Hvordan kan disse familiene, hvert enkelt individ og det lille barnet møtes mest mulig konstruktivt og ivaretas, for at endring skal være mulig og helningsprosesser settes i gang.

Med mange år bak meg som artist og musikalsk leder i ulike sammenhenger knytter jeg bro mellom det faglige, personlige og musikalske ståsted. Jeg reiser en del og bidrar også som gjesteartist og instruktør i ulike kor og vokalgrupper. I tillegg tar jeg også underholdningskonsepter i ulike format, både som solist, duo, i trio eller med større instrumental/vokalensembler.