"I vare ord og naken sang, mot dine toners dype klang.
Skapes bilder så du kan se et indre livs historie"

 
 

Følg musikalskefortellinger på
fbVelkommen

Her kan du finne informasjon om min virksomhet som foredragsholder og hvilke temaer jeg har å tilby. I og med at jeg er sanger og musiker bruker jeg musikk i mine foredrag - derfor kaller jeg det "musikalske fortellinger".

Musikalskefortellinger.no er en kunstnerisk virksomhet hvor jeg bruker min utdannelse og erfaring til å skape og fremføre musikalske produkter over forskjellige temaer. Å produserer og fremfører Musikalske Temafortellinger vil si at jeg kommer til en oppdragsgiver for å holde en blanding av foredrag og konsert hvor valg av sanger og ord ofte fokuserer på et spesielt tema. Dette gjør jeg ved å løfte frem temaer med musikk som metode, i undervisning, foredrag, produksjoner og til bestillingsoppdrag.

Mitt mål og ønske ved mine musikalske fortellinger;
Ved bruk av egne tekster, musikk og erfaringer søker jeg å ta med lytteren på en gjenkjennelsesreise innover i egen følelsesverden.

Slik ønsker jeg å være et redskap til å skape refleksjon over eget liv hos lytteren. Jeg ønsker å nå fram til det enkelte mennesket, fri for sitt ansvar overfor andre enn seg selv og å gi rom og aksept for alle følelser.

Min erfaring er at det å leve i takt med eget følelsesliv kan være smertefullt.
Det koster noe å våge sårbarhet - tørre å være ærlig.

Min overbevisning og erfaring er også at sårbarhet, ærlighet og vågemot - er både forutsetning for - og viktige faktorer for vekst, utvikling og å bygge integritet, troverdighet, helhet og balanse i eget liv.
Fysisk, psykisk, mentalt, eksistensielt og åndelig.


Foredragstemaer;
 • Tilknytning og relasjon. Brister og traumer
 • Tarumebevisst omsorg
 • Seksuelle overgrep, incest og seksuell skadelig atferd (SSA)
 • Tilstedeværelse som smertelindring
 • Kraften i sårbarhet
 • Skam
 • Sorgen i den dysfunksjonelle familien
 • Barn som pårørende
 • Avhengighet og Medavhengighet
 • Når sykdom rammer
 • Selvmord
 • «Den vanskelige samtalen»

I foredragene løfter jeg fram disse temaene om hvordan det fysisk, psykisk, mental og åndelig uttrykker symptomer og lidelse. Jeg fokuserer på konsekvenser som sorg, tapsopplevelser, atferd, forsvarsmekanismer, sårbarhet og overlevelsesstrategier, men også vendepunktene og mulighetene for forsoning og endring. Hvordan kan, hvert enkelt individ og "det lille barnet" møtes mest mulig konstruktivt og ivaretas, for at endring skal være mulig og helningsprosesser settes i gang.

Med mange år bak meg som artist og musikalsk leder i ulike sammenhenger knytter jeg bro mellom det faglige, personlige og musikalske ståsted. Jeg reiser en del og bidrar også som gjesteartist og instruktør i ulike kor og vokalgrupper. I tillegg tar jeg også underholdningskonsepter i ulike format, både som solist, duo, i trio eller med større instrumental/vokalensembler.